آنالیزرایگان

ویکی لینک تمامی سایت هارا ابتدا کاملا رایگان برای شما دوست عزیز آنالیز می کند وتمامی نواقص ومشکلات را برایتان ارسال می کند ودرصورت درخواست شما آن هارا رفع می کند.

گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه برای عزیزان تا یک ماه مقدور می باشد یعنی یک ماه پس از سئو سایت شما اگر نتیجه ی مدنظر را نگرفتید هزینه شمارا تماما برگشت خواهیم داد.

پشتیبانی دائمی

ویکی لینک تمام پروژه های مشتریان خود را تا آخر پشتیبانی می کند وهرچندوقت یکبار پس از سئو سایت شمارابررسی می کند تا اگر مشکل جدیدی به وجود آمد سریعا آن را رفع نماید.